VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Práce hodnotí porota. Za odbornosť a objektívnosť hodnotenia zodpovedá predseda poroty. Porota zhodnotí práce v období od 20. mája  2018.

V každej kategórii jednotlivcov ocenení víťazi (1.-3. miesto) získajú diplom a vecnú cenu. V kategórii kolektívov bude odmenený vecnou cenou len víťazný kolektív.

Výsledky súťaže budú zverejnené 1. júna 2018 na: www.szsiapstopolcany.edupage.org   

 

 

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.