Vyhodnotenie čitateľskej súťaže „Čítanie nás baví“

pre školy so žiakmi  s mentálnym  postihnutím

2017/2018

Do krajského kola súťaže sa svojimi prácami zapojili žiaci z 10 škôl:

Škola

SŠ  Šaľa

SZŠI Poľný Kesov

SŠ Šurany

ZŠ Výčapy - Opatovce

SŠI Levice

SŠ Komárno

SZŠ Hurbanovo Zelený Háj

SŠI Nitra, Červeňova

SŠ Nitra, Mudroňova

SŠI Topoľčany, Tovarnícka

 

Porota, ktorá hodnotila práce, zasadala v tomto zložení:

Predseda poroty                   Mgr. Mária Gaálová, zástupkyňa riaditeľa SŠI Topoľčany,

člen poroty                           Mgr. S. P, knihovníčka Regionálnej Tríbečskej knižnice,

člen poroty                           Mgr. M. G., vyučujúca jazyk slovenský na SOPŠ.

 

Prílohou vyhodnotenia je výsledková listina.

Ocenení jednotlivci i kolektívy budú písomne informovaní,  výsledková listina bude zverejnená aj na webovej stránke SŠI Topoľčany www.szsiapstopolcany.edupage.org.

Vecné ceny získavajú jednotlivci umiestnení na 1.,2.,3. mieste a kolektív na 1. mieste v každej kategórii.

 

Úspešnosť zúčastnených škôl:

Škola

1.miesto

2.miesto

3.miesto

ŠZŠ Šurany

0

0

2

SŠ Šaľa

1

0

1

SŠ Komárno

1

1

2

SŠI Levice

0

0

1

SŠI Nitra Mudroňova

1

1

1

SZŠ Hurbanovo Zelený Háj

2

5

1

SŠI Topoľčany Tovarnícka

3

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.