PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Súťaž je určená žiakom s mentálnym postihnutím vzdelávaných v špeciálnych základných školách a v základných školách vo veku 8-16 rokov v  A, B variante. Cieľom súťaže je ukázať žiakom, že čítanie môže byť hrou, zábavou a vhodnou aktivitou na voľný čas, zvyšovať čitateľské zručnosti žiakov a zároveň je aj propagáciou školských knižníc. 

Súťaž sa uskutoční od novembra 2018 do apríla 2019. Žiaci súťažia v štyroch kategóriách:

1. kategória:  

žiaci 2.-3. ročníka A variantu

2. kategória:  

žiaci 4.-5. ročníka A variantu

3. kategória:  

žiaci 6.-7. ročníka A variantu

4. kategória:  

            

žiaci 8.-9. ročníka A variantu

            Žiakov  B variantu zaradí vyučujúci do kategórie podľa ich schopností.

Prihlasovanie sa do súťaže:

Školy sa prihlasujú do súťaže elektronicky do 27.10.2018 na: kniznica.ssito@gmail.com. V krátkej e-mailovej správe stačí uviesť kategórie, v ktorých žiaci budú súťažiť a meno koordinátora súťaže v škole zodpovedného za školské kolo.  Nemusíte uvádzať mená žiakov, tie budú až v prihláške, ktorú pošlete spolu s vypracovanými úlohami.

Prihláseným školám bude do 31.10.2018 v elektronickej podobe zaslaný súťažný zošit s pokynmi pre každú prihlásenú kategóriu.

Zošit zoznámi súťažiacich s 3 dielami literatúry pre deti a mládež a súčasne bude obsahovať úlohy a hádanky na riešenie. 

Každá škola si urobí školské kolo, v ktorom vyhodnotí víťazov a pošle organizátorovi súťaže najviac dve práce v každej kategórii spolu s vyplnenou prihláškou, ktorá Vám bude doručená spolu so súťažnými zošitmi. Porota bude hodnotiť iba kompletne vypracované úlohy – hodnotený žiak musí vypracovať všetky úlohy pre jednotlivcov v svojom pracovnom zošite ( porota nebude akceptovať, ak rôzne úlohy v jednom vypracovanom zošite rieši viac žiakov).

Termín zaslania prác a uzávierka súťaže je 15. mája 2019.    . 

Práce zasielajte na adresu vyhlasovateľa s označením Čítanie nás baví :

 

Spojená škola internátna

Tovarnícka 1632

955 01 Topoľčany

 

 

    

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.