Vyhodnotenie čitateľskej súťaže „Čítanie nás baví“

pre školy so žiakmi  s mentálnym  postihnutím

2016/2017

Do krajského kola súťaže sa svojimi prácami zapojilo 315 žiakov, 63  triednych kolektívov z 13 škôl:

Škola

SŠ  Šaľa

SZŠI Poľný Kesov

SŠ Šurany

ZŠ s MŠ pri ZZ Nitra

SŠI Levice

SZŠI Šahy

SŠ Komárno

SZŠ Hurbanovo Zelený Háj

SŠI Nitra, Červeňova

SŠ Nitra, Mudroňova

SŠ Zlaté Moravce

SŠI Topoľčany, Tovarnícka

SŠ Dobšiná

 

Porota, ktorá hodnotila práce, zasadala v tomto zložení:

predseda poroty                   Mgr. Mária Gaálová, zástupkyňa riaditeľa SŠI Topoľčany,

člen poroty                           Ing. Jozef Belan, metodik Regionálnej Tríbečskej knižnice,

člen poroty                           Mgr. Mária Galková, vyučujúca jazyk slovenský na SOPŠ.

 

Prílohou vyhodnotenia je výsledková listina.

Ocenení jednotlivci i kolektívy budú písomne informovaní,  výsledková listina bude zverejnená aj na webovej stránke SŠI Topoľčany www.szsiapstopolcany.edupage.org. Vecné ceny získavajú jednotlivci umiestnení na 1.,2.,3. mieste a kolektív na 1. mieste v každej kategórii.

Úspešnosť zúčastnených škôl:

Škola

1.miesto

2.miesto

3.miesto

ŠZŠ Šurany

0

1

0

SŠ Šaľa

0

1

0

SŠ Komárno

1

1

2

SZŠI Šahy

0

3

1

SŠI Levice

2

0

0

SŠI Nitra Červeňova

0

0

1

SZŠ Hurbanovo Zelený Háj

3

1

2

SŠI Topoľčany Tovarnícka

2

1

2

vyhodnotenie súťaže TU

 

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.